ADVO-Coach Vy To-1800 px

Coach Vy Tô

Physics Coach

Physics Coach

Là một người trẻ xuất thân từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, với tư tưởng hiện đại, Coach Vy hiểu rõ rằng bất kì đứa trẻ nào cũng mang trong mình những giá trị có thể đóng góp cho xã hội. Vì vậy Giáo dục không phải là đưa trẻ vào khuôn khổ có sẵn, mà là giúp trẻ phát hiện và phát huy tố chất vốn có của bản thân. Với cùng một quan điểm Giáo dục, Coach Vy đã gia nhập đội ngũ Coach ADVO để trực tiếp giảng dạy và cùng ADVO dẫn dắt hàng ngàn học sinh khám phá chính bản thân mình.

Chuyên môn của Coach Vy: Phương pháp học tập bộ môn Vật lý

 

Other Members