ADVO-Coach Hoan

Coach Hoàn

Math Coach

Math Coach

Với quan điểm “môn Toán không khó nếu có phương pháp học đúng đắn”, coach Hoàn luôn mong muốn hỗ trợ các bạn học sinh cấp 2, 3 tìm thấy vẻ đẹp của môn Toán và những ứng dụng của nó trong cuộc sống. Sau hơn 4 năm giảng dạy, coach Hoàn đã giúp nhiều học sinh nhận ra những điểm yếu và cải thiện chúng thành những điểm mạnh.

Chuyên môn của coach Hoàn: Giảng dạy môn Toán

Other Members