ADVO-Coach Thoa

Coach Thoa

Chemistry Coach

Chemistry Coach

Hơn 8 năm trải nghiệm với vai trò giảng dạy môn Hóa cho học sinh, Coach Thoa tin rằng chơi là cách học quan trọng nhất của trẻ, khi trẻ thấy thú vị, trẻ sẽ tự tìm câu trả lời. Coach Thoa mong muốn đưa Hóa học đến gần hơn với các bạn, để các bạn hiểu rằng Hóa học không đâu xa, nó ở xung quanh ta và mỗi bạn học sinh đều có thể là nhà khoa học nhí. Với suy nghĩ đó, Coach Thoa ngoài việc giảng dạy, còn cùng các bạn thực hiện những thí nghiệm vui khám phá hóa học trong cuộc sống. Cùng chung tầm nhìn về phương pháp dạy học đối với học sinh, Thoa đã gia nhập đội ngũ Coach tại ADVO và đồng hành với các bạn học sinh, cùng nhau chúng ta mở khóa môn Hóa.

Chuyên môn của Coach Thoa: Giảng dạy môn Hóa

Other Members