Audrey Choy

Audrey Choy

Giám đốc chương trình Trại hè Quốc tế , ADVO Power Brain


Audrey là kiến trúc sư của những chương trình học tập trải nghiệm Trại hè Quốc tế Emmerze đầy cảm hứng nhằm kích thích tư duy sáng tạo, Singapore. Cùng nhà sáng lập Coach My và đội ngũ các nhà khoa học thần kinh, Audrey đã giúp ADVO Singapore tại Việt Nam tiên phong trong việc phát triển chương trình huấn luyện não bộ Power Brain dành cho học sinh.

 

 

Other Members