nguyen-huu-tri-image2

Nguyễn Hữu Trí

Founder Học viện huấn luyện kỹ năng Awake Your Power
  • Đồng sáng lập & Cố vấn học thuật Tổ chức giáo dục ADVO Singapore tại Việt Nam


    Anh giữ vai trò là cố vấn học thuật cho các chương trình đào tạo & huấn luyện như Academic Coaching, Immersion Camp, Life Skills cũng như huấn luyện viên của đội ngũ quản lý ADVO Singapore tại Việt Nam.

     

    Từng có khoảng thời gian dài học tập và làm việc trong môi trường quốc tế tại Singapore, anh Nguyễn Hữu Trí cảm nhận rõ sự chênh lệch về kỹ năng giữa Việt Nam với nhân sự quốc tế. Sau đó, anh từ bỏ vị trí lãnh đạo ở tập đoàn Kumon, quay trở về Việt Nam để xây dựng lên Công ty Huấn luyện Kỹ năng Hiệu quả – Awake Your Power (AYP) để thực hiện ước mơ trang bị kỹ năng hiệu quả toàn diện cho người trẻ.

Other Members