OPCM là viết tắt của “One Page Concept Map” – Bản đồ chiến lược trên một trang giấy, giúp việc học của Học Sinh trở nên nhẹ nhàng hơn, các em có được cái nhìn tổng quan toàn chương trình, hiểu sâu từng chuyên đề để vận dụng vào bài kiểm tra trên trường, bài thi để đạt kết quả tối ưu.
Mỗi OPCM đáp ứng “4C”:

  • “Content”: hệ thống kiến thức, lý thuyết nền tảng
  • “Concept”: chiến lược giải quyết các dạng toán trong chương; cách phân tích dạng đề
  • “Careful”: cẩn thận trong quá trình làm bài – Coach theo sát tiến độ để hỗ trợ tốt nhất từng học sinh
  • “Special Case”: các dạng đặc biệt – đánh đố HS (thường 0.5 – 1 điểm trong đề thi)