Đội Ngũ Lãnh Đạo

nguyen-huu-tri-image2

Nguyễn Hữu Trí

Founder Học viện huấn luyện kỹ năng Awake Your Power

Đồng sáng lập & Cố vấn học thuật Tổ chức giáo dục ADVO Singapore...

yew-kiin-image2

Kong Yew Kiin

Founder - CEO, Tập đoàn giáo dục ADVO Singapore

Đồng sáng lập & CEO Tập đoàn giáo dục ADVO Singapore Kong Yew Kiin...

Chị My- Ava

Trần Thị Trà My

CEO ADVO Việt Nam

Đồng sáng lập & CEO Tổ chức giáo dục ADVO Singapore tại Việt NamGiấc...

Oh Tze Beng

Oh Tze Beng

Đồng sáng lập & Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Giáo dục ADVO Singapore...

Đội Ngũ Coach