Đội Ngũ Lãnh Đạo

nguyen-huu-tri-image2

Nguyễn Hữu Trí

Founder Học viện huấn luyện kỹ năng Awake Your Power

Đồng sáng lập & Cố vấn học thuật Tổ chức giáo dục ADVO Singapore...

yew-kiin-image2

Kong Yew Kiin

Founder - CEO, Tập đoàn giáo dục ADVO Singapore

Đồng sáng lập & CEO Tập đoàn giáo dục ADVO Singapore Kong Yew Kiin...

ADVO-Coach Nguyen

Đặng Nguyễn Khôi Nguyên

COO ADVO Việt Nam

COO Tổ chức giáo dục ADVO Singapore tại Việt Nam

Đội Ngũ Coach

ADVO-Coach Vy To-1800 px

Coach Vy Tô

Physics Coach

Physics Coach Là một người trẻ xuất thân từ Trường Đại học Sư phạm...

ADVO-Coach Hoan

Coach Hoàn

Math Coach

Math Coach Với quan điểm “môn Toán không khó nếu có phương pháp học...