THỜI KHOÁ BIỂU

LớpMôn HọcNgàyGiờCoach
Tiểu HọcToánThứ 217h - 19hThuỳ Tâm
Lớp 6ToánThứ 716h - 18hĐông Hà
Lớp 6Thứ 714h - 16hHuyền Vy
Lớp 6SinhThứ 418h - 20hHuyền Vy
Lớp 6Anh VănThứ 5
Thứ 7
17h - 19h
7h-9h
Amy
Lớp 7ToánThứ 214h30 - 16hThuỳ Tâm
Lớp 7ToánThứ 317h - 19hThuỳ Tâm
Lớp 7ToánThứ 414h30 - 16hThuỳ Tâm
Lớp 7Thứ 416h30 - 18h30Huyền Vy
Lớp 8ToánThứ 318h - 20hĐông Hà
Lớp 8ToánThứ 418h - 20hThuỳ Tâm
Lớp 8ToánThứ 710h - 12hThuỳ Tâm
Lớp 8Thứ 518h - 20hHuyền Vy
Lớp 8Thứ 618h - 20hThuỳ Tâm
Lớp 8Thứ 708h - 10hNgọc Hà
Lớp 8Thứ 714h - 16hHuyền Vy
Lớp 8HoáThứ 218h - 20hKhôi Nguyên
Lớp 8HoáChủ Nhật08h - 10hKhôi Nguyên
Lớp 9ToánThứ 4
Chủ Nhật
18h - 20h
08h - 10h
Đông Hà
Lớp 9ToánThứ 5
Thứ 7
18h - 20h
15h - 17h
Thuỳ Tâm
Lớp 9Thứ 318h - 20hHuyền Vy
Lớp 9Thứ 710h - 12hNgọc Hà
Lớp 9Chủ Nhật14h - 16hHuyền Vy
Lớp 9HoáThứ 618h - 20hKhôi Nguyên
Lớp 9HoáThứ 714h - 16hKhôi Nguyên
Lớp 9HoáChủ Nhật10h - 12hKhôi Nguyên
Lớp 9Anh VănThứ 2
Thứ 7
Chủ Nhật
17h - 19hAmy
Lớp 10ToánThứ 2
Thứ 7
18h - 20h
18h - 20h
Đông Hà
Lớp 10Thứ 716h - 18hNgọc Hà
Lớp 10HoáThứ 518h - 20hKhôi Nguyên
Lớp 10Anh VănThứ 418h - 20hAmy
Lớp 11ToánThứ 6
Chủ Nhật
18h - 20h
18h - 20h
Đông Hà
Lớp 11Thứ 2
Thứ 7
18h - 20h
14h - 16h
Ngọc Hà
Lớp 11HoáThứ 418h - 20hKhôi Nguyên
Lớp 12Thứ 514h - 17hNgọc Hà
Anh VănPetThứ 2
Thứ 4
14h - 16hAmy
Anh VănMoverThứ 5
Thứ 7
17h - 19h
7h - 9h
Amy