ADVO-Coach Vy Ton (6)

Tôn Nữ Huyền Vy

COO & Trưởng Ban huấn luyện Tổ chức giáo dục Singapore tại Việt Nam

COO & Trưởng Ban huấn luyện Tổ chức giáo dục Singapore tại Việt Nam

Hơn 7 năm trải nghiệm với vai trò của nhà huấn luyện, giảng dạy hay chuyên gia tư vấn cho nhiều đối tượng như phụ huynh, học sinh hay người đi làm giúp Coach Huyền Vy có góc nhìn đa chiều về cuộc sống, đặc biệt là những thử thách và khó khăn người trẻ phải đương đầu.

Cùng chung tầm nhìn về giá trị của giáo dục đối với cộng đồng, Huyền Vy đã gia nhập đội ngũ Coach tại ADVO và đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của đội ngũ Coach tại ADVO cũng như trực tiếp dẫn dắt hàng ngàn học sinh khám phá đam mê và tiềm năng của bản thân.

Các mảng chuyên môn của Coach Vy:

    • Huấn luyện kỹ năng sống;
    • Huấn luyện kỹ năng giao tiếp – Thuyết trình;
    • Tham vấn cá nhân hoạch định kế hoạch phát triển bản thân;
    • Đào tạo giáo viên phương pháp giảng dạy;
    • Phương pháp học tập bộ môn Vật Lý

Other Members