ADVO-Coach Nguyen

Đặng Nguyễn Khôi Nguyên

Giám đốc chương trình ADVO Life Skill

Giám đốc chương trình ADVO Life Skill


Với Coach Nguyên, giáo dục không được truyền thụ bằng cách ép buộc. Chính cảm hứng từ những trải nghiệm thực của Coach mới là bài thuyết trình hay nhất khi đứng trước những đứa trẻ tài năng. Đó chính là bí quyết của một Coach chỉ mới hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy nhưng đã dẫn dắt thành công hơn 1,000 học sinh cấp II, cấp III – lứa tuổi khó nắm bắt tâm lý nhất. Với vai trò là Giám đốc ADVO Life Skill, Coach Nguyên vẫn liên tục nghiên cứu và thử nghiệm những phương pháp giảng dạy và truyền đạt hiệu quả mới cho học sinh Việt Nam.

 

Các mảng chuyên môn của Trainer Nguyên:

  • Huấn luyện kỹ năng sống;
  • Phương pháp học tập bộ môn Hoá học;
  • Tham vấn cá nhân hoạch định kế hoạch phát triển bản thân.

Other Members