Showing 21-30 of 72 results

POWER UP DAY – LẦN 5 (recap)

Ngày 27, 28/2 vừa qua, ADVO đã tổ chức thành công chương trình Power Up Day (lần 5) – 1 ngày kích hoạt năng lượng học tập dành cho HS Cấp 2, Cấp 3. Đây cũng là lần đầu tiên …

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Thực hiện sứ mệnh “Nuôi dưỡng để học sinh là chính mình ở phiên bản tốt nhất”, sau 5 năm từ Singapore về Việt Nam, ADVO vui mừng thông báo thông tin về “ngôi nhà mới” dành cho Cộng đồng …