ĐỘI NGŨ HUẤN LUYỆN

DÀNH CHO HỌC SINH VIỆT NAM

DÀNH CHO HỌC SINH SINGAPORE

NGUYỄN LÊ KHÁNH VÂN
Physics Trainer

HUỲNH DUY KHƯƠNG
Chemistry Trainer

RUTH LI
Top A Level Economics Strategist

ADE PANG
Top O Level A/E Math Trainer

TRẦN THỊ TRÀ MY
Math Strategist

CAO LÊ NGỌC TRÂM
Math Coach

JASMINE WONG
Chemistry Coach

MANDY LIM
Chemistry Coach

TRẦN THỊ BÍCH TRÂM
Physics Coach

PHAN NGỌC BẢO VY
Chemistry Coach

PAN SHIYING
Math and Science Coach

GREGORY LIM
Top 0/A level Physics, A level Math